کمپ باس

کمپ باس

• منطقه عملیاتی خشکی
• جنسیت آقا
• موضوع شغلی مورد نیاز كمپاس (مسئول خدمات اردوگاهی)
• سمت شغلی سرپرست
• سابقه کار 4 سال
• حقوق توافقی
• سطح تحصیلات کارشناسی
• رشته تحصیلی مورد نیاز کلیه رشته ها
الزامات شغلی
• حداقل دارای ۴ سال سابقه مرتبط
شرح شغل و مسئولیت ها:
• برنامه ریزی برای طبخ به موقع غذا
• تهیه چک لیست ملزومات و مواد غذایی مورد نیاز
• بررسی و کنترل سلامت مواد اولیه غذاها
• نظارت بر حفظ نظافت و بهداشت فضاها اقامتی و غذاخوری
• برنامه ریزی برای انجام امور نظافت اقامتگاهها
• بررسی و کنترل وضعیت اقامتگاهها از منظر بهداشت و امکانات
• ارائه گزارش به مقام مافوق در خصوص وضعیت اقامتگاه و رستوران دستگاه
• ارائه دستورات لازم به فرد ذی ربط جهت انجام تعمیرات احتمالی
• تکمیل فرم درخواست کالا به منظور سفارش اقلام مورد نیاز
• بررسی ایمنی اقامتگاه و تجهیزات ایمنی موجود در اتاقها بصورت مستمر
• ثبت و تنظیم کارکرد ماهیانه پرسنل اقماری(تایم شیت)
• کنترل نفرات ورودی و خروجی
• تنظیم شیفت بندی پرسنل خدمات