1401-06-20 - شرکت عملیات اکتشاف نفت

موتورمن دستگاه
 • 20
 • شهریور
 • موتورمن دستگاه

  • منطقه عملیاتی خشکی• جنسیت آقا• سابقه کار 2 سال• حقوق توافقی• مدرک تحصیلی : کاردانی ، لیسانس مکانیک• دارای حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط بر روی دکل های ...

  کمک حفار
 • 20
 • شهریور
 • کمک حفار

  • منطقه عملیاتی خشکی• جنسیت آقا• موضوع شغلی مورد نیاز کمک حفار• سمت شغلی سوپروایزر• سابقه کار 4 سال• حقوق توافقی• سطح تحصیلات دیپلم• رشته تحصیلی مورد نیاز دیپلم و ...

  کمپ باس
 • 20
 • شهریور
 • کمپ باس

  • منطقه عملیاتی خشکی• جنسیت آقا• موضوع شغلی مورد نیاز كمپاس (مسئول خدمات اردوگاهی)• سمت شغلی سرپرست• سابقه کار 4 سال• حقوق توافقی• سطح تحصیلات کارشناسی• رشته تحصیلی مورد نیاز ...