سیستم مدیریت سلامت، امنیت ، محیط

در شرکت عملیات اکتشاف نفت توجه ویژه ای به ایمنی، سلامتی و محیط کارکنان صورت می پذیرد. شعار بخش HSE شرکت عملیات اکتشاف نفت : اول ایمنی، هیچ صدمه ای به افراد وارد نشود و همچنین هیچ آسیبی به تجهیزات و محیط وارد نگردد. بدین منظور باعث افتخار شرکت عملیات اکتشاف نفت می باشد که فرهنگ اچ اس ای در این سازمان در ایران ایجاد شده است .
از جمله موفقیت در دستیابی در پروژه های ازبکستان و پروژه حفاری در اروندان

600,000 Man/Hours free LTI in Surkhanski Seismic Project in Uzbekistan
1,300,000 Man/Hours Zero LTI in Arvandan Drilling Project
 


به منظور بهبود و به ثمر رسیدن اهداف کیو اچ اس ای، شرکت عملیات اکتشاف نفت سیستم مدیریت یکپارچه را در راستای سیستم مدیریت کیفیت و مطابق با استانداردهای ایزو 9001 و همچنین سلامتی، ایمنی و سیستم مدیریت محیط دستورالعمل های OGP را برقرار نموده است. همچنین پرسنل متخصص جهت مشورت با مدیریت در تمامی جنبه های سلامتی ایمنی و مباحث مربوط به محیط بکار گرفته شده است . این تیم مسئول توسعه روندهای اچ اس ای و کنترل فعالیتهای پیمانکار با حسابرسی دوره ای برای اطمینان از حاصل شدن کلیه عملیات از قبیل فعالیتهای همکاری و بکارگیری پروژه، پیگیری و احترام به سلامتی، ایمنی و عملکرد استانداردهای محیط و روندهای قابل اجرا در محیط کاری می باشد. به منظور اثر بخشی سیستم مدیریت به طور مداوم ، شرکت عملیات اکتشاف نفت به سیستمهای استاندارد مدیریت در تمامی سطوح مختلف سازمان متعهد می باشد سیستم مدیریت یکپارچه، استانداردهای صادر شده توسط DQS آلمان را رعایت می نماید که هر ساله بعد از روند حسابرسی تمدید می گردد.

گواهینامه های بدست آمده توسط شرکت عملیات اکتشاف از DQS آلمان عبارتند از:


HSE – MS
ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
OHSAS 18001 / 2007
ISO / TS 2 9001 / 2010