کارشناس بازرسی فنی تجهیزات و تستهای مخرب و غیر مخرب

کارشناس بازرسی فنی تجهیزات و تستهای مخرب و غیر مخرب

• داراي حداقل مدرك کارشناسی در رشته مهندسی (مکانیک، متالورژي)
•  داراي گواهی نامه بازرسی تست هاي غیر مخرب PT و M 
• داراي حداقل سه سال تجربه بازرسی تجهیزات حفاري

• آشنا با استاندارد هاي ساخت و بازرسی تجهیزات حفاري

• توانایی انجام ماموریت و اعزام به دکل هاي حفاري خارج از محدوده شهر اهواز (حد اقل پنج روز در ماه)

• توانایی ارائه گزارشات فنی و بازرسی به مدیر مربوطه

• مهارت کار با نرم افزارهاي ICDL

• توانایی خواندن و نوشتن به زبان انگلیسی در حد متوسط

• حداکثر سن 30 سال