1402-05-18 - شرکت عملیات اکتشاف نفت

مناقصه عمومی تامین خدمات H2S به شماره مناقصه 121-1402
 • 18
 • مرداد
 • مناقصه عمومی تامین خدمات H2S به شماره مناقصه 121-1402

  شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی خاص) در نظر دارد خدمات فوق الذکر را  از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نماید.تضمین شرکت در مناقصه: يك فقره ضمانتنامه ...

  مناقصه عمومی تامین خدمات تعمیر، ساخت و بازسازی ابزار و لوازم حفاری به شماره مناقصه 115-1402
 • 18
 • مرداد
 • مناقصه عمومی تامین خدمات تعمیر، ساخت و بازسازی ابزار و لوازم حفاری به شماره مناقصه 115-1402

  شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی خاص) در نظر دارد خدمات فوق الذکر را  از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نماید.تضمین شرکت در مناقصه: يك فقره ضمانتنامه ...

  کارشناس بازرسی فنی تجهیزات و تستهای مخرب و غیر مخرب
 • 18
 • مرداد
 • کارشناس بازرسی فنی تجهیزات و تستهای مخرب و غیر مخرب

  • داراي حداقل مدرك کارشناسی در رشته مهندسی (مکانیک، متالورژي)•  داراي گواهی نامه بازرسی تست هاي غیر مخرب PT و M • داراي حداقل سه سال تجربه بازرسی تجهیزات حفاري• آشنا ...