کارشناس ایمنی خدمات فنی

کارشناس ایمنی خدمات فنی

• جنسیت آقا
• موضوع شغلی مورد نیاز کارشناس ایمنی
• سمت شغلی کارشناس
• سابقه کار 5 سال
• حقوق توافقی
• سطح تحصیلات کارشناسی
• رشته تحصیلی مورد نیاز ایمنی و کلیه رشته های مرتبط
• سابقه کار سر دکل و پروژه های خدمات فنی
• آشنا به سرویس های خدمات فنی شامل کویل – ول تست – استیک لاین