مناقصه عمومی یک مرحله ای – شرکت عملیات اکتشاف نفت مناقصه شماره 146-1402 با عنوان تامین خدمات تعمیر، بازسازی و ساخت قطعات انواع شیرهای دریچه‌ای و دروازه‌ای و یکطرفه دستی و هیدرولیک جهت 8 دستگاه دکل حفاری

مناقصه عمومی یک مرحله ای – شرکت عملیات اکتشاف نفت مناقصه شماره 146-1402 با عنوان تامین خدمات تعمیر، بازسازی و ساخت قطعات انواع شیرهای دریچه‌ای و دروازه‌ای و یکطرفه دستی و هیدرولیک جهت 8 دستگاه دکل حفاری

شرکت عملیات اکتشاف نفت در نظر دارد خدمات تعمیر، بازسازی و ساخت قطعات انواع شیرهای دریچه‌ای و دروازه‌ای و یکطرفه دستی و هیدرولیک جهت 8 دستگاه دکل حفاری خود را در سراسر کشور و عمدتاً استان خوزستان، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاری که دارای صلاحیت معتبر می‌باشد، واگذار نماید.

متقاضیان می‌توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز شنبه تاریخ 28/11/1402 به دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت به نشانی تهران، خیابان طالقانی، نرسیده به مفتح، پلاک 234، شرکت عملیات اکتشاف نفت، طبقه ششم تحویل نمایند.

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است. درج این آگهی هیچ‌گونه تعهدی برای مناقصه‌گزار ایجاد نمی‌نماید.

لازم به ذکر است سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه در وبسایت شرکت عملیات اکتشاف نفت به نشانی www.oeoc.ir  موجود و در دسترس است.

 

دانلود اسناد مناقصه