سکوبان

سکوبان

• منطقه عملیاتی خشکی
• جنسیت آقا
• موضوع شغلی مورد نیاز کارگر سکو (سكوبان)
• سمت شغلی اپراتور
• سابقه کار 1 سال
• حقوق توافقی
• سطح تحصیلات دیپلم
• رشته تحصیلی مورد نیاز کلیه رشته های تحصیلی
• تسلط به زبان خارجه انگلیسی
• حداقل 1 سال سابقه سکوبانی
• آشنا به تجهیزات حفاری