دکلبان 2

دکلبان 2

• منطقه عملیاتی خشکی
• جنسیت آقا
• موضوع شغلی مورد نیاز دکلبان 2
• سمت شغلی تکنسین
• سابقه کار 2 سال
• حقوق توافقی
• سطح تحصیلات کارشناسی
• رشته تحصیلی مورد نیاز کلیه رشته های تحصیلی
• تسلط به زبان خارجه انگلیسی
• حداقل دارای 4 سال سابقه کار مرتبط
• دارای مدرک IWCF 2
• مسلط به عملیات حفاری و تعمیرات پمپ