دکلبان 1

دکلبان 1

• منطقه عملیاتی خشکی
• جنسیت آقا
• موضوع شغلی مورد نیاز دکلبان 1
• سمت شغلی کارشناس
• سابقه کار 3 سال
• حقوق توافقی
• سطح تحصیلات دیپلم
• رشته تحصیلی مورد نیاز دیپلم فنی ، مهندسی نفت، مکانیک، معدن
• تسلط به زبان خارجه انگلیسی
شرح شغل و مسئولیت ها:
• شستشو و مرتب سازی محیط کار راه و گریس کاری تجهیزات مطابق با دستور مافوق و همکاری با کارگران عرشه
• انجام امور مربوط به hydrill و BOP، فلنج ها، سلر
• بالا آوردن وسایل با استفاده از از ایرهوس بر روی سکو و بلعکس
• کنترل و بررسی و رفع موانع موجود در اتاق پمپ سکوی حفاری محمد طی کنتی لیور مخازن و محوطه چاه مطابق دستور مافوق
• انجام اقدامات و همکاری در مواقع جابجایی دکل
• کنترل و تمیز کردن همچنین سرویس بدنه الک لرزان