حفار

حفار

• منطقه عملیاتی خشکی
• جنسیت آقا
• موضوع شغلی مورد نیاز حفار
• سمت شغلی سوپروایزر
• سابقه کار 6 سال
• حقوق توافقی
• سطح تحصیلات کاردانی
• رشته تحصیلی مورد نیاز کلیه رشته های تحصیلی
• تسلط به زبان خارجه انگلیسی
• دارای حداقل 6 سال سابقه کار مرتبط بر روی دستگاه حفاری
• دارای مدرک IWCF 3
• مسلط به امور دستگاه و عملیات حفاری و تجهیزات حفاری