تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت‌ عملیات اکتشاف نفت

تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت‌ عملیات اکتشاف نفت

به گزارش روابط عمومی شرکت عملیات اکتشاف نفت، مجمع عمومی سالانه شرکت عملیات اکتشاف نفت روزچهارشنبه مورخ 11 خرداد ماه با حضور نمایندگان شرکت اویک، حسابرسان و بازرسان قانونی شرکت‌ها، مدیرعامل اویک جناب آقای مهندس شمس و جمعی از مدیران ارشد شرکت اویک و همچنین نمایندگان شرکت عملیات اکتشاف نفت رئیس هیات مدیره جناب آقای مهندس خادمی، مدیرعامل جناب آقای مجتهدی وجمعی از مدیران ارشد برگزار شد. در این جلسه گزارش حسابرس، گزارش‌های مالی سالانه و خلاصه عملکرد هیات مدیره به نمایندگان سهامداران ارائه و تصمیمات لازم اتخاذ شد و رضایت کامل سهامداران را در بر داشت.