2022 می 01

تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت‌ عملیات اکتشاف نفت
  • 11
  • اردیبهشت
  • تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت‌ عملیات اکتشاف نفت

    به گزارش روابط عمومی شرکت عملیات اکتشاف نفت، مجمع عمومی سالانه شرکت عملیات اکتشاف نفت روزچهارشنبه مورخ 11 خرداد ماه با حضور نمایندگان شرکت اویک، حسابرسان و بازرسان قانونی شرکت‌ها، مدیرعامل اویک ...