حفاظت شده: آگهی فراخوان شناسایی تامین کنندگان خدمات تعمیرات اساسی موتورهای کاترپیلار و ولوو دستگاه های حفاری ( انجام خدمات تعمیرات اساسی برای 21 دستگاه کاترپیلار 3512 ، 7 دستگاه کاترپیلار C15، دو دستگاه کاترپیلار 3406 و 6 دستگاه ولوو)

حفاظت شده: آگهی فراخوان شناسایی تامین کنندگان خدمات تعمیرات اساسی موتورهای کاترپیلار و ولوو دستگاه های حفاری ( انجام خدمات تعمیرات اساسی برای 21 دستگاه کاترپیلار 3512 ، 7 دستگاه کاترپیلار C15، دو دستگاه کاترپیلار 3406 و 6 دستگاه ولوو)

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: