جاری

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای – شرکت عملیات اکتشاف نفت مناقصه شماره 141-1402
 • 14
 • آذر
 • آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای – شرکت عملیات اکتشاف نفت مناقصه شماره 141-1402

  شرکت عملیات اکتشاف نفت در نظر دارد خدمات بازرسی فنی اجزای رشته حفاری و تستهای غیر مخرب جهت 8 دستگاه دکل حفاری خود را از طریق مناقصه عمومی  به پیمانکارانی ...

  آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای – شرکت عملیات اکتشاف نفت مناقصه شماره 114-1402
 • 14
 • آذر
 • آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای – شرکت عملیات اکتشاف نفت مناقصه شماره 114-1402

  شرکت عملیات اکتشاف نفت در نظر دارد خدمات پسماند سیالات حفاری جهت 8 دستگاه دکل حفاری خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکارانی که دارای صلاحیت معتبر می باشند ...

  آگهی برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای – شرکت عملیات اکتشاف نفت شماره 160-1402
 • 12
 • آذر
 • آگهی برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای – شرکت عملیات اکتشاف نفت شماره 160-1402

  شرکت عملیات اکتشاف نفت در نظر دارد " تامین خدمات دو دستگاه مادلاگینگ جهت دکل های حفاری فعال خود در پروژه های شرکت مناطق نفتخیز جنوب "  را از طریق ...