مناقصه

مناقصه عمومی شماره 178-1401 تامین 12 دستگاه آمبولانس به همراه راننده (بصورت مجزا) در محل عملیات دکل های حفاری خشکی و یاردهای عملیاتی و پشتیبانی “شرکت عملیات اکتشاف نفت” در استان خوزستان و استان های هم جوار
 • 2
 • بهمن
 • مناقصه عمومی شماره 178-1401 تامین 12 دستگاه آمبولانس به همراه راننده (بصورت مجزا) در محل عملیات دکل های حفاری خشکی و یاردهای عملیاتی و پشتیبانی “شرکت عملیات اکتشاف نفت” در استان خوزستان و استان های هم جوار

  مناقصه عمومی شماره 178-1401 تامین 12 دستگاه آمبولانس به همراه راننده (بصورت مجزا)در محل عملیات دکل های حفاری خشکی و یاردهای عملیاتی و پشتیبانی"شرکت عملیات اکتشاف نفت"در استان خوزستان و استان ...

  فراخوان شناسایی پیمانکاران تامین کننده ماشین آلات سبک و نیمه سنگین دکل های حفاری، خدمات فنی و یارد های پشتیبانی
 • 14
 • دی
 • فراخوان شناسایی پیمانکاران تامین کننده ماشین آلات سبک و نیمه سنگین دکل های حفاری، خدمات فنی و یارد های پشتیبانی

  فراخوان شناسایی پیمانکاران تامین کننده ماشین آلات سبک و نیمه سنگین دکل های حفاری، خدمات فنی و یارد های پشتیبانی مشخصات:نام شماره درخواست عنوانحداقل مبلغ تضمینشرکت عملیات اکتشاف نفت1105ماشین آلات سبک ...

  تجدید مزایده عمومی فروش ضایعات بشماره 164-1401
 • 12
 • دی
 • تجدید مزایده عمومی فروش ضایعات بشماره 164-1401

  تمدید مزایده عمومی فروش ضایعات بشماره 164-1401بنا بر تصمیم کمیسیون معاملات شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی خاص) مهلت شرکت در مزایده و ارائه اسناد و مدارک، تا ساعت 15 روز ...