مناقصه

فراخوان شناسایی پیمانکاران تامین کننده نیروي انسانی غیرماهر دکل هاي حفاري خشکی(نگهبان-کارگران گل) 1064 سری دوم
 • 12
 • شهریور
 • فراخوان شناسایی پیمانکاران تامین کننده نیروي انسانی غیرماهر دکل هاي حفاري خشکی(نگهبان-کارگران گل) 1064 سری دوم

  فراخوان شناسایی پیمانکاران تامین کننده نیروي انسانی غیرماهر دکل هاي حفاري خشکی(نگهبان-کارگران گل) 1064  سری دومآگهی تامین کنندگان 1064دریافت فایل خام قالب ارزیابی کیفی ...

  فراخوان شناسایی پیمانکاران تامین کننده نیروي انسانی غیرماهر دکل هاي حفاري خشکی(نگهبان-کارگران گل) 1064
 • 2
 • شهریور
 • فراخوان شناسایی پیمانکاران تامین کننده نیروي انسانی غیرماهر دکل هاي حفاري خشکی(نگهبان-کارگران گل) 1064

  فراخوان شناسایی پیمانکاران تامین کننده نیروي انسانی غیرماهر دکل هاي حفاري خشکی(نگهبان-کارگران گل) 1064 آگهی تامین کنندگان 1064 دریافت فایل خام قالب ارزیابی کیفی ...

  تامین خدمات یکدستگاه لیفتراک 5 یا 7 تنی جهت دکل 208 آزادگان
 • 10
 • مرداد
 • تامین خدمات یکدستگاه لیفتراک 5 یا 7 تنی جهت دکل 208 آزادگان

  مناقصه عمومی  " تامین خدمات یکدستگاه لیفتراک 5 یا 7 تنی جهت دکل 208 آزادگان  " بشماره  125-1401 شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی خاص) در نظر دارد، ماشین آلات مذکور را از طریق ...