مناقصه

فراخوان جهت مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید فیلترهای کاترپیلاربه شماره 14000-13549-10398-14941-2024
 • 9
 • اردیبهشت
 • فراخوان جهت مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید فیلترهای کاترپیلاربه شماره 14000-13549-10398-14941-2024

  فراخوان جهت مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید فیلترهای کاترپیلاربه شماره ۱۴۰۰۰-۱۳۵۴۹-۱۰۳۹۸-۱۴۹۴۱-۲۰۲۴مناقصه گزار: شرکت عملیات اکتشاف نفت  موضوع: انتخاب فروشنده واجد صلاحیت جهت خرید فیلترهای کاترپیلار با مشخصات ذکر شده در ...

  آگهی برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای – شرکت عملیات اکتشاف نفت مناقصه شماره 227-1402 با عنوان تامین ” خدمات 4 دستگاه جرثقیل 25 تن کارگاهی دکل های 201 و 206
 • 8
 • اردیبهشت
 • آگهی برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای – شرکت عملیات اکتشاف نفت مناقصه شماره 227-1402 با عنوان تامین ” خدمات 4 دستگاه جرثقیل 25 تن کارگاهی دکل های 201 و 206

  شرکت عملیات اکتشاف نفت در نظر دارد تامین " خدمات 4 دستگاه جرثقیل 25 تن  کارگاهی دکل های 201 و 206 "  خود را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکاران ...

  فراخوان جهت مناقصه عمومی 2 مرحله ای به شماره 17029- 2024 با عنوان انتخاب فروشنده واجد صلاحیت جهت خرید یک دستگاه لوله مغزی سیار (کویل تیوبینگ) نو
 • 8
 • اردیبهشت
 • فراخوان جهت مناقصه عمومی 2 مرحله ای به شماره 17029- 2024 با عنوان انتخاب فروشنده واجد صلاحیت جهت خرید یک دستگاه لوله مغزی سیار (کویل تیوبینگ) نو

  تمدید مناقصه عمومی ۲ مرحله ای به شماره 17029-2024مناقصه گزار: شرکت عملیات اکتشاف نفتموضوع: تمدید مناقصه خرید یک دستگاه لوله مغزی سیار(کویل تیوبینگ) نو با مشخصات ذکر شده در اسناد ...


  ویدیوهای اخیر


  پروژه های ما

  راندن لوله جداری
  خدمات نگهداشت تولید
  آزمایش سطحی و لوله مغزی سیار
  دکل 208
  دکل 207
  دکل 206