1401-11-02 - شرکت عملیات اکتشاف نفت

مراسم تکریم و معارفه عضو پیشین و جدید هیات مدیره شرکت عملیات اکتشاف نفت
 • 2
 • بهمن
 • مراسم تکریم و معارفه عضو پیشین و جدید هیات مدیره شرکت عملیات اکتشاف نفت

  مراسم تکریم جناب آقای مهندس علیرضا بهبهانی نیا عضو پیشین و جناب آقای مهندس روح اله درویشی عضو جدید هیات مدیره شرکت عملیات اکتشاف نفت روز یکشنبه 2 بهمن ...

  مناقصه عمومی شماره 178-1401 تامین 12 دستگاه آمبولانس به همراه راننده (بصورت مجزا) در محل عملیات دکل های حفاری خشکی و یاردهای عملیاتی و پشتیبانی “شرکت عملیات اکتشاف نفت” در استان خوزستان و استان های هم جوار
 • 2
 • بهمن
 • مناقصه عمومی شماره 178-1401 تامین 12 دستگاه آمبولانس به همراه راننده (بصورت مجزا) در محل عملیات دکل های حفاری خشکی و یاردهای عملیاتی و پشتیبانی “شرکت عملیات اکتشاف نفت” در استان خوزستان و استان های هم جوار

  مناقصه عمومی شماره 178-1401 تامین 12 دستگاه آمبولانس به همراه راننده (بصورت مجزا) در محل عملیات دکل های حفاری خشکی و یاردهای عملیاتی و پشتیبانی "شرکت عملیات اکتشاف نفت" در ...