2022 آگوست 10

برخی عملیات اخیر انجام شده در حوزه سرویس‌های فنی حفاری
 • 19
 • مرداد
 • برخی عملیات اخیر انجام شده در حوزه سرویس‌های فنی حفاری

  - چاه 190 آزادگان جنوبی،عملیات تزریق نیتروژن و جریاندهی چاه. - عملیات جریاندهی چاه 19 چشمه خوش. - عملیات جریاندهی چاه 5 چشمه خوش. - چاه 188 آزادگان جنوبی،عملیات تزریق ...

  استقرار دکل 208 شرکت عملیات اکتشاف نفت پروژه آزادگان
 • 19
 • مرداد
 • استقرار دکل 208 شرکت عملیات اکتشاف نفت پروژه آزادگان

  فیلم استقرار دکل 208https://oeoc.ir/wp-content/uploads/2022/08/208-azadegan....