2022 جولای 07

اجاره و تامین جرثقیل 25 تن جهت دکل های حفاری شرکت عملیات اکتشاف نفت
  • 16
  • تیر
  • اجاره و تامین جرثقیل 25 تن جهت دکل های حفاری شرکت عملیات اکتشاف نفت

    مناقصه عمومیاجاره و تامین جرثقیل 25 تن جهت دکل های حفاری شرکت عملیات اکتشاف نفتمناقصه شماره 112-1401 :تامین 1 دستگاه جرثقیل 25 تن جهت دکل 202 در میدان نفتی بهبهانمناقصه ...