کسب رتبه برتر جشنواره خاطره گویی و خاطره نویسی در گروه معظم اویک

کسب رتبه برتر جشنواره خاطره گویی و خاطره نویسی در گروه معظم اویک

کسب رتبه برتر جشنواره خاطره گویی و خاطره نویسی در گروه معظم اویک توسط همکار محترم جناب آقای مهندس حمید رضا معصوم بیگی را تبریک عرض می نمائیم.