مناقصه ها و مزایده های جاری

مزایده عمومی فروش ضایعات  بشماره 164-1401

شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی خاص) در نظر دارد، اقلام ضایعاتی خود  را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند. دریافت اسناد  از طریق وب سایت، بخش مناقصات و ...

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران تامین کنندگان تعمیر و اورهال موتور های کاترپیلار B3512 , C15

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران تامین کننده تعمیر و اورهال موتور های B3512مشخصات فراخوان به طور جداگانه:نامشماره درخواست موضوعحداقل مبلغ تضمین شرکت عملیات اکتشاف نفت----تعمیر و اورهال موتور های B3512C15ساخت شرکت ...

مناقصه عمومی به شماره 151-1401 نوبت دوم

مناقصه عمومی (نوبت دوم)به شماره 151-1401با موضوع: تامین 2 دستگاه جرثقیل 25 تن جهت دکل 206 در میدان نفتی بی‌بی حکیمه شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی خاص) در نظر دارد، جرثقیل ...

فراخوان شناسایی پیمانکاران تامین کننده کترینگ دکل های حفاری خشکی

ارائه گواهی صلاحیت حرفه ای معتبر از اداره کارو رفاه اجتماعیارائه مستندات و سوابق تجارب و رضایت نامه های کارفرمایان قبلی در حوزه تامین نیروی انسانی غیر ماهر دکل های ...

فراخوان شناسایی پیمانکاران تامین کننده نیروي انسانی غیرماهر دکل هاي حفاري خشکی(نگهبان-کارگران گل) 1064 سری دوم

فراخوان شناسایی پیمانکاران تامین کننده نیروي انسانی غیرماهر دکل هاي حفاري خشکی(نگهبان-کارگران گل) 1064  سری دومآگهی تامین کنندگان 1064دریافت فایل خام قالب ارزیابی کیفی ...

تامین خدمات یکدستگاه لیفتراک 5 یا 7 تنی جهت دکل 208 آزادگان

مناقصه عمومی  " تامین خدمات یکدستگاه لیفتراک 5 یا 7 تنی جهت دکل 208 آزادگان  " بشماره  125-1401 شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی خاص) در نظر دارد، ماشین آلات مذکور را از طریق ...

مناقصه عمومی اجاره 10 دستگاه آمبولانس 105-1401 نوبت سوم

مناقصه عمومی (نوبت سوم)تامین 10 دستگاه آمبولانس (بصورت مجزا) در محل عملیات دکل های حفاری و یاردهای پشتیبانی "شرکت عملیات اکتشاف نفت"در استان خوزستان بشماره 105-1401شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی ...

اجاره و تامین جرثقیل 25 تن جهت دکل های حفاری

مناقصه عمومی اجاره و تامین جرثقیل 25 تن جهت دکل های حفاری "شرکت عملیات اکتشاف نفت"  در استان خوزستان  مناقصه شماره 128-1401: تامین 2 دستگاه جرثقیل 25 تن جهت دکل 201 در ...

مناقصه عمومی  بشماره 120-1401

تامین خدمات ماشین آلات ترابری جهت انجام خدمات فنی مناقصه عمومی بشماره 120-1401با موضوع: تامین خدمات ماشین آلات ترابری جهت انجام خدمات فنی شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی خاص) در نظر ...