مناقصه ها و مزایده های جاری

مناقصه عمومی تامین خدمات آزمایش سطحی چاه ها شماره مناقصه 111-1402

شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی خاص) در نظر دارد خدمات فوق الذکر را  از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نماید.تضمین شرکت در مناقصه: يك فقره ضمانتنامه ...

تمدید مناقصه عمومی تامین خدمات تعمیر، ساخت و بازسازی ابزار و لوازم حفاری به شماره مناقصه 115-1402

شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی خاص) در نظر دارد خدمات فوق الذکر را  از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نماید.تضمین شرکت در مناقصه: يك فقره ضمانتنامه ...

شناسایی تامین کنندگان خدمات فوران گیر دوران Rotating Head (RCD)

 آگهی فراخوان شناسایی تامین کنندگان خدمات فوران گیر دورانی  Rotating Head (RCD)مشخصات فراخوان به طور جداگانه:نامشماره درخواست موضوعحداقل مبلغ تضمین شرکت عملیات اکتشاف نفت فوران گیر دورانی Rotating Head (RCD) ----روش ارزیابی ...

مناقصه عمومی تامین خدمات آزمایش سطحی چاه ها به شماره مناقصه 111-1402

شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی خاص) در نظر دارد خدمات فوق الذکر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نماید.1. تضمین شرکت در مناقصه: يك فقره ...

آگهی فراخوان شناسایی تامین کنندگان خدمات جابجائی دکل های حفاری

 آگهی فراخوان شناسایی تامین کنندگان خدمات جابجائی دکل های حفاری   مشخصات فراخوان به طور جداگانه:نامشماره درخواست موضوعحداقل مبلغ تضمین شرکت عملیات اکتشاف نفت1221جابجایی دکل‌های حفاری----روش ارزیابی کیفی:روش ارزیابی1.      تجهیزات ...

مناقصه عمومی خرید خدمات پمپاژ و آب حفاری دکل 207 به شماره مناقصه 124-1402

شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی خاص) در نظر دارد خدمات فوق الذکر را  از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نماید.تضمین شرکت در مناقصه: يك فقره ضمانتنامه ...

مناقصه عمومی تامین خدمات H2S به شماره مناقصه 121-1402

شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی خاص) در نظر دارد خدمات فوق الذکر را  از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نماید.تضمین شرکت در مناقصه: يك فقره ضمانتنامه ...

مناقصه عمومی تامین خدمات تعمیر، ساخت و بازسازی ابزار و لوازم حفاری به شماره مناقصه 115-1402

شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی خاص) در نظر دارد خدمات فوق الذکر را  از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نماید.تضمین شرکت در مناقصه: يك فقره ضمانتنامه ...

مناقصه عمومی شماره 14644-2023 : انتخاب فروشنده واجد صلاحیت جهت خرید 9 حلقه ریل دستگاه لوله مغزی سیار(کویل تیوبینگ)

فراخوان جهت مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 14644-2023 مناقصه گزار: شرکت عملیات اکتشاف نفتموضوع: انتخاب فروشنده واجد صلاحیت جهت خرید 9 حلقه ریل دستگاه لوله مغزی سیار(کویل تیوبینگ) با ...

آگهی فراخوان شناسایی تامین کنندگان Lubricator & Spare part Lubricator Well head hydraulic lubricator 4-1/16 Rod (OD 2″) Friction wrench × 4 Rod &rod cover (5mt) Union 10k4-1/16 (acme)- Well head hydraulic Lubricator 6-3/8 Rod (OD 2″) Friction wrench ×4 Rod &rod cover (5mt) Union 10k 6-3/8 (acme)

 آگهی فراخوان شناسایی تامین کنندگان Lubricator & Spare part Well head hydraulic lubricator 4-1/16 Rod (OD 2") Friction wrench × 4 Rod &rod cover (5mt) Union 10k4-1/16 (acme)- Well head hydraulicLubricator ...

آگهی فراخوان شناسایی تامین کنندگان خدمات تعمیرات اساسی موتورهای کاترپیلار و ولوو دستگاه های حفاری ( انجام خدمات تعمیرات اساسی برای 21 دستگاه کاترپیلار 3512 ، 7 دستگاه کاترپیلار C15، دو دستگاه کاترپیلار 3406 و 6 دستگاه ولوو)

 آگهی فراخوان شناسایی تامین کنندگان خدمات تعمیرات اساسی موتورهای کاترپیلار و ولوو دستگاه های حفاری ( انجام خدمات تعمیرات اساسی برای 21 دستگاه کاترپیلار 3512 ، 7 دستگاه کاترپیلار C15، ...

مناقصه عمومی شماره 112-1402تامین 14 دستگاه جرثقیل 25 تن کارگاهی جهت دکل های حفاری به صورت مجزا و یا کلی

شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی خاص) در نظر دارد جرثقیل های مذکور را  از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نماید.تضمین شرکت در مناقصه: به ازائ هر ...

مناقصه عمومی خرید خدمات تعمیر، بازسازی و سرویس ضربه زن های حفاری و مانده یابی به شماره مناقصه 180-1401

مناقصه عمومی خرید خدمات تعمیر، بازسازی و سرویس ضربه زن های حفاری و مانده یابیبه شماره مناقصه 180-1401شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی خاص) در نظر دارد خدمات فوق الذکر را  ...

آگهی فراخوان شناسایی جهت حمل آب شرب و تخلیه سپتیک انسانی برای کمپ و دکل حفاری در شهرستان های ایلام و دهلران

 آگهی فراخوان شناسایی جهت حمل آب شرب و تخلیه سپتیک انسانی برای کمپ و دکل حفاری در شهرستان های ایلام و دهلران مشخصات فراخوان به طور جداگانه:نامشماره درخواست موضوعحداقل مبلغ تضمین ...

تجدید مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی دکل های حفاری شرکت عملیات اکتشاف نفت به شماره مناقصه 184-1401

شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی خاص) در نظر دارد نیروی انسانی غیر ماهر مورد نیاز جهت 8 دکل حفاری خود را  از طریق برگزاری مناقصه عمومی تامین نماید.اهم اطلاعات ...

مناقصه عمومی تامین خدمات ماشین آلات سبک و نیمه سنگین “درمحل عملیات دکل های حفاری، خدمات فنی چاهها و یاردهای پشتیبانی شرکت عملیات اکتشاف نفت” در استان خوزستان و استانهای همجوار  به شماره مناقصه 186-1401

تضمین شرکت در مناقصه: يك فقره چک یا سفته شرکتی معتبر معادل 4.800.000.000 ریالآخرین مهلت دریافت پاکات: تا قبل از ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 21/ 1401/12دریافت ...

مناقصه عمومی ” تامین خدمات ماشین آلات ترابری  پروژه های خدمات فنی شرکت عملیات اکتشاف نفت بصورت Call Out ” به شماره مناقصه 189-1401

مناقصه عمومی " تامین خدمات ماشین آلات ترابری  پروژه های خدمات فنی شرکت عملیات اکتشاف نفت بصورت Call Out " به شماره مناقصه 189-1401دریافت اسناد از طریق وب سایت شرکت ...

مناقصه عمومی “تامین خدمات ماشین آلات جابجایی هشت دکل حفاری خشکی شرکت عملیات اکتشاف نفت” به شماره مناقصه 188-1401

مناقصه عمومی "تامین خدمات ماشین آلات جابجایی هشت دکل حفاری خشکی شرکت عملیات اکتشاف نفت"به شماره مناقصه 188-1401دریافت اسناد از طریق وب سایت شرکت به نشانی www.oeoc.ir ، ...

مزایده عمومی فروش ضایعات بشماره 193-1401

مزایده عمومی فروش ضایعات بشماره 193-1401شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی خاص) در نظر دارد، اقلام ضایعاتی خود  را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند.دریافت اسناد  از طریق ...

مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی دکل های حفاری شرکت عملیات اکتشاف نفت به شماره مناقصه 184-1401

مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی دکل های حفاری شرکت عملیات اکتشاف نفت به شماره مناقصه 184-1401 شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی خاص) در نظر دارد نیروی انسانی مورد نیاز خود ...

مناقصه عمومی شماره 178-1401 تامین 12 دستگاه آمبولانس به همراه راننده (بصورت مجزا) در محل عملیات دکل های حفاری خشکی و یاردهای عملیاتی و پشتیبانی “شرکت عملیات اکتشاف نفت” در استان خوزستان و استان های هم جوار

مناقصه عمومی شماره 178-1401 تامین 12 دستگاه آمبولانس به همراه راننده (بصورت مجزا)در محل عملیات دکل های حفاری خشکی و یاردهای عملیاتی و پشتیبانی"شرکت عملیات اکتشاف نفت"در استان خوزستان و استان ...

فراخوان شناسایی پیمانکاران تامین کننده ماشین آلات سبک و نیمه سنگین دکل های حفاری، خدمات فنی و یارد های پشتیبانی

فراخوان شناسایی پیمانکاران تامین کننده ماشین آلات سبک و نیمه سنگین دکل های حفاری، خدمات فنی و یارد های پشتیبانی مشخصات:نام شماره درخواست عنوانحداقل مبلغ تضمینشرکت عملیات اکتشاف نفت1105ماشین آلات سبک ...

تجدید مزایده عمومی فروش ضایعات بشماره 164-1401

تمدید مزایده عمومی فروش ضایعات بشماره 164-1401بنا بر تصمیم کمیسیون معاملات شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی خاص) مهلت شرکت در مزایده و ارائه اسناد و مدارک، تا ساعت 15 روز ...

فراخوان شناسایی پیمانکاران نصب سیستم اطفای حریق اتاق سرور

فراخوان شناسایی پیمانکاران نصب سیستم اطفای حریق اتاق سرور   مشخصات: نام شماره درخواست عنوان حداقل مبلغ تضمین شرکت عملیات اکتشاف نفت ---- تعمیر/نصب/راه اندازی تجهیزات سیستم اطفا حریق اتوماتیک ...

مزایده عمومی فروش ضایعات بشماره 164-1401

شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی خاص) در نظر دارد، اقلام ضایعاتی خود  را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند. دریافت اسناد  از طریق وب سایت، بخش مناقصات و ...

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران تامین کنندگان تعمیر و اورهال موتور های کاترپیلار B3512 , C15

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران تامین کننده تعمیر و اورهال موتور های B3512مشخصات فراخوان به طور جداگانه:نامشماره درخواست موضوعحداقل مبلغ تضمین شرکت عملیات اکتشاف نفت----تعمیر و اورهال موتور های B3512C15ساخت شرکت ...

مناقصه عمومی به شماره 151-1401 نوبت دوم

مناقصه عمومی (نوبت دوم)به شماره 151-1401با موضوع: تامین 2 دستگاه جرثقیل 25 تن جهت دکل 206 در میدان نفتی بی‌بی حکیمه شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی خاص) در نظر دارد، جرثقیل ...

فراخوان شناسایی پیمانکاران تامین کننده کترینگ دکل های حفاری خشکی

ارائه گواهی صلاحیت حرفه ای معتبر از اداره کارو رفاه اجتماعیارائه مستندات و سوابق تجارب و رضایت نامه های کارفرمایان قبلی در حوزه تامین نیروی انسانی غیر ماهر دکل های ...

فراخوان شناسایی پیمانکاران تامین کننده نیروي انسانی غیرماهر دکل هاي حفاري خشکی(نگهبان-کارگران گل) 1064 سری دوم

فراخوان شناسایی پیمانکاران تامین کننده نیروي انسانی غیرماهر دکل هاي حفاري خشکی(نگهبان-کارگران گل) 1064  سری دومآگهی تامین کنندگان 1064دریافت فایل خام قالب ارزیابی کیفی ...

تامین خدمات یکدستگاه لیفتراک 5 یا 7 تنی جهت دکل 208 آزادگان

مناقصه عمومی  " تامین خدمات یکدستگاه لیفتراک 5 یا 7 تنی جهت دکل 208 آزادگان  " بشماره  125-1401 شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی خاص) در نظر دارد، ماشین آلات مذکور را از طریق ...

مناقصه عمومی اجاره 10 دستگاه آمبولانس 105-1401 نوبت سوم

مناقصه عمومی (نوبت سوم)تامین 10 دستگاه آمبولانس (بصورت مجزا) در محل عملیات دکل های حفاری و یاردهای پشتیبانی "شرکت عملیات اکتشاف نفت"در استان خوزستان بشماره 105-1401شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی ...

اجاره و تامین جرثقیل 25 تن جهت دکل های حفاری

مناقصه عمومی اجاره و تامین جرثقیل 25 تن جهت دکل های حفاری "شرکت عملیات اکتشاف نفت"  در استان خوزستان  مناقصه شماره 128-1401: تامین 2 دستگاه جرثقیل 25 تن جهت دکل 201 در ...

مناقصه عمومی بشماره 120-1401

تامین خدمات ماشین آلات ترابری جهت انجام خدمات فنی مناقصه عمومی بشماره 120-1401با موضوع: تامین خدمات ماشین آلات ترابری جهت انجام خدمات فنی شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی خاص) در نظر ...