مناقصه عمومی شماره 112-1402تامین 14 دستگاه جرثقیل 25 تن کارگاهی جهت دکل های حفاری به صورت مجزا و یا کلی

مناقصه عمومی شماره 112-1402تامین 14 دستگاه جرثقیل 25 تن کارگاهی جهت دکل های حفاری به صورت مجزا و یا کلی

  1. شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی خاص) در نظر دارد جرثقیل های مذکور را  از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نماید.

    1. تضمین شرکت در مناقصه: به ازائ هر جرثقیل پیشنهادی مبلغ 100.000.000 ريال به صورت يك فقره چک معتبر یا سفته
    2. آخرین مهلت دریافت پاکات: ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ  28/04/1402
    3. دریافت اسناد مناقصه از بخش “مناقصات و مزایدات” وبسایت شرکت به آدرس: oeoc.ir
    4. تلفن تماس جهت اطلاعات بیشتر: 02141451213 – 09124713936 آقای اخگری 

 

دانلود اسناد مناقصه