مناقصه عمومی به شماره 151-1401 نوبت دوم

مناقصه عمومی به شماره 151-1401 نوبت دوم

مناقصه عمومی (نوبت دوم)

به شماره 151-1401

با موضوع: تامین 2 دستگاه جرثقیل 25 تن جهت دکل 206 در میدان نفتی بی‌بی حکیمه

 

شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی خاص) در نظر دارد، جرثقیل های مذکور را از طریق برگزاری مناقصه عمومی بکارگیری نماید.

اطلاعات مناقصه:

  1. تضمین شرکت در مناقصه: یک فقره چک یا سفته معتبر معادل 1.000.000.000 ریال
  2. مدت قرارداد: 12 ماه
  3. مهلت دریافت پاکات شرکت کنندگان: یکشنبه 1401/08/15
  4. دریافت اسناد از طریق وب سایت شرکت، بخش مناقصات و مزایدات، به آدرس: oeoc.ir
  5. تلفن تماس: 09107617556، آقای دارونی

لینک دانلود فایل اسناد مناقصه