مناقصه عمومی شماره 14644-2023 : انتخاب فروشنده واجد صلاحیت جهت خرید 9 حلقه ریل دستگاه لوله مغزی سیار(کویل تیوبینگ)

مناقصه عمومی شماره 14644-2023 : انتخاب فروشنده واجد صلاحیت جهت خرید 9 حلقه ریل دستگاه لوله مغزی سیار(کویل تیوبینگ)

 1. فراخوان جهت مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 14644-2023

   

  مناقصه گزار: شرکت عملیات اکتشاف نفت

  موضوع: انتخاب فروشنده واجد صلاحیت جهت خرید 9 حلقه ریل دستگاه لوله مغزی سیار(کویل تیوبینگ) با مشخصات ذکر شده در اسناد مناقصه

  دریافت اسناد مناقصه: WWW.Oeoc.ir بخش مناقصه و مزایده

  مهلت ارسال پیشنهادات: تا ساعت 16 مورخ 1402/06/01

  تلفن تماس: 41451327- واحد سفارشات خرید خارجی واحد بازرگانی

  m.azari@oeoc.ir

 

دانلود اسناد مناقصه