مزایده عمومی فروش ضایعات بشماره 193-1401

مزایده عمومی فروش ضایعات بشماره 193-1401

مزایده عمومی فروش ضایعات

بشماره 193-1401

شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی خاص) در نظر دارد، اقلام ضایعاتی خود  را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند.

دریافت اسناد  از طریق وب سایت، بخش مناقصات و مزایدات: www.oeoc.ir

  1. تضمین شرکت در مزایده: مطابق با شرایط و مفاد اسناد مزایده
  2. زمان بازدید: سه شنبه مورخ 1401/12/09لغایت 1401/12/15 از ساعت 9 الی 14 بجز روزهای تعطیل
  3. مهلت ارسال پاکات پیشنهاد قیمت : ساعت 15 روز یک شنبه 1401/12/21

محل بازدید :

  • پایگاه پشتیبانی کریت کمپ: استان خوزستان، اهواز، 5 کیلومتر بعد از پلیس راه اهواز سربندر، سمت راست، پایگاه پشتیبانی شرکت عملیات اکتشاف نفت

     تلفن تماس: 09125008409 آقای معصوم بیگی

 

دانلود اسناد مزایده