مرحله 6 : پرسشنامه توان برنامه ریزی و HSE شرکت متقاضی جدول كفايت كاركنان كليدي
جهت ارزیابی دقیق تر توانایی های شرکت متقاضی، الزامیست این فرم حداقل برای 10 نفر ( هر بار یک نفر ) تکمیل و ارسال گردد.
  • انواع فایل های مجاز : pdf.
    تصویر روزمه کاری/تصویر آخرین مدرک تحصیلی/ لیست بیمه