عملیات حفاری و تکمیل چاه ۱۹۰ آزادگان جنوبی

عملیات حفاری و تکمیل چاه ۱۹۰ آزادگان جنوبی

برگ زرینی دیگر در ارائه خدمات و تجهیزات در صنعت بالادستی نفت توسط شرکت عملیات اکتشاف نفت.
به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، مهندس اسمعیل باقری مجری طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی از عملیات حفاری و تکمیل چاه ۱۹۰ آزادگان جنوبی طی ۷۶ روز خبر داد.

مهندس باقری افزود: حفاری چاه ۱۹۰ میدان آزادگان جنوبی که از چاه‌های سروکی می‌باشد می‌بایست طبق برنامه پیش بینی شده ظرف مدت ۸۸ روز با عمق ۲۷۵۰ متر MD به اتمام می‌رسید که با همت کارشناسان شرکت متن در کنار تلاش بی وقفه حفارمردان شرکت عملیات اکتشاف نفت و حفاری تدبیر، با ۱۲ روز جلوافتادگی از برنامه، طی ۷۶ روز، رکورد جدیدی را در میادین غرب کارون ثبت نمودند.
مجری طرح آزادگان جنوبی با اشاره به تکمیل چاه یاد شده توسط دستگاه استیجاری ۲۰۱ شرکت عملیات اکتشاف نفت گفت: این دکل حفاری در حال جابه جایی به پد ۶۴ برای شروع عملیات حفاری جدید می باشد.
میدان نفتی آزادگان جنوبی در مجاورت مرز عراق ، واقع در ۸۰ کیلومتری جنوب غرب اهواز ، بین دو میدان نفتی یادآوران و آزادگان شمالی قرار دارد که ظرفیت برداشت از آن در فاز دوم توسعه با سرمایه گذاری داخلی و با بکارگیری ظرفیت پیمانکاران ایرانی بطور چشمگیری افزایش خواهد یافت