شروع به کار دستگاه حفاری 205

شروع به کار دستگاه حفاری 205

دستگاه حفاری 205 شروع به کار کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عملیات اکتشاف نفت روز پنج شنبه 7 اردیبهشت 1402 و همزمان با فرارسیدن هفته کارگر عملیات حفاری چاه شماره 06 میدان نفتی سپهر توسط دستگاه حفاری 205 شرکت عملیات اکتشاف نفت آغاز گردید .

عملیات یادشده از مهمترین پروژه های حفاری ملی بوده و ازجمله قراردادهای شرکت عملیات اکتشاف نفت  با کارفرمایی شرکت پژواک به شمار میرود.