دیدار آقای دکتر رجب صفراُف مسئول اتاق بازرگانی روسیه-ایران و هیات همراه

دیدار آقای دکتر رجب صفراُف مسئول اتاق بازرگانی روسیه-ایران و هیات همراه

در روز سه شنبه مورخ 28/04/1401 جلسه ای با حضور آقای مهندس خادمی رئیس هیات مدیره شرکت عملیات اکتشاف نفت و تعدادی از مدیران ارشد شرکت با آقای دکتر رجب صفراُف مسئول اتاق بازرگانی روسیه-ایران و نمایندگان شرکت FRACJET_VOLGA فعال در حوزه تولید تجهیزات و ارائه دهنده خدمات فنی نفت و گاز در محل شرکت عملیات برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت عملیات اکتشاف نفت در این جلسه موضوعات ذیل مورد بررسی طرفین قرار گرفت.
1) تمایل روسیه به تامین مالی پروژه های نفت و گازی در ایران
2) تمایل شرکت‌های روسی به همکاری در تامین دکل های حفاری دریایی، خدمات جانبی حفاری و تجهیزات مربوطه
3) اعلام آمادگی شرکت عملیات اکتشاف نفت نسبت به جذب منابع مالی دولت روسیه جهت ورود به طرح‌های توسعه میادین نفت و گاز در بخش‌های حفاری، مهندسی و خدمات جانبی حفاری در بازار های داخلی و خارجی