درباره شرکت عملیات اکتشاف نفت

درباره ما

شرکت عملیات اکتشاف نفت

به عنوان یکی از برترین شرکتهای خصوصی شاغل در فعالیتهای بالادستی صنایع نفت و گاز ایران شناخته می شود. این شرکت در سال 1377 تاسیس گردید و از آن زمان تا کنون به ارائه خدمات فنی تخصصی در دو زمینه عمده عملیات اکتشافی و خدمات جانبی یکپارچه حفاری می پردازد. مالکیت سهام این شرکت در سال 1398 به شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت واگذار گردید. بر اساس استراتژی های صندوق بازنشستگی نفت در خصوص تجدید ساختار و سازماندهی مجدد فعالیت ها و شرکت ها، مجموع سهام شرکت عملیات اکتشاف نفت به شرکت اویک در سال 1398 منتقل گردید.

مأموریت ها

شرکت عملیات اکتشاف نفت، یک شرکت بین المللی با سابقه در حوزه صنایع بالا دستی نفت و گاز کشور است که با به کارگیری فناوری های به روز و نیروی انسانی کارآمد، در پروژه های نفت و گاز اعم از عملیات حفاری و سرویس های خدمات فنی، در حال انجام خدمات به کارفرمایان متعدد در جهت تحقق انتظارات کلیدی نظام کلان بالادستی (مهندسی و ساختمان صنایع نفت) به موازات توجه ویژه به اهداف صنعت نفت کشور (بطور عام) می باشد و با فراهم نمودن خدمات با کیفیت و اقتصادی به مشتریان خود به منظورکسب ارزش بیشتر و با عنایت به سهیم دانستن تلاش کارکنان در موفقیت ها، سهامداران نیز بازگشت سرمایه مطلوب و مورد انتظار را دریافت خواهند نمود.

OEOC

پیشرو در راه اندازی صنعت نفت کشور

شرکت های OIEC