خدمات دکل و عملیات حفاری

 

ناوگان عملیات حفاری شرکت عملیات اکتشاف نفت شامل: 8 دستگاه دکل خشکی با ظرفیت 2000 اسب بخار با توانایی حفاری عمق 7000 متر :