جلسه مشترک جناب آقای مهندس شمس مدیر عامل محترم اویک و هیات همراه

جلسه مشترک جناب آقای مهندس شمس مدیر عامل محترم اویک و هیات همراه

جلسه مشترک جناب آقای مهندس شمس مدیر عامل محترم شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت و هیات همراه با برخی از مدیران ارشد شرکت عملیات اکتشاف نفت برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت عملیات اکتشاف نفت در جلسه مذکور که در سالن جلسات شرکت عملیات اکتشاف برگزار گردید گزارشی از وضعیت موجود و ظرفیت های سرویسهای حفاری شرکت به سمع و نظر آقای مهندس شمس رسید و ایشان راهنمایی های لازم را جهت پیشرفت در این حوزه ارائه فرمودند