تمدید زمان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید زنجیر اینجکتور کویل تیوبینگ به شماره 18089-2024 Extension of ONE-Stage Public Tender NO 2024-18089 for Purchasing Coiled Tubing Injector Chain

تمدید زمان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید زنجیر اینجکتور کویل تیوبینگ به شماره 18089-2024 Extension of ONE-Stage Public Tender NO 2024-18089 for Purchasing Coiled Tubing Injector Chain

 1.  

  مناقصه گزار: شرکت عملیات اکتشاف نفت

  موضوع: انتخاب فروشنده واجد صلاحیت جهت خرید Coiled Tubing Injector Chain با مشخصات ذکر شده در اسناد مناقصه

  دریافت اسناد مناقصه: WWW.Oeoc.ir بخش مناقصه و مزایده

  مهلت ارسال پیشنهادات: تا ساعت 16 روزهای 19و 18/04/1403

  تلفن تماس: 41451327- سفارشات خرید خارجی واحد بازرگانی  (mahdiyeh.azari2016@gmail.com)

 

دانلود اسناد مناقصه