مناقصه تکمیلی به صورت عمومی دو مرحله ای خرید یک دستگاه کویل تیوبینگ نو به شماره 17029-2024

مناقصه تکمیلی به صورت عمومی دو مرحله ای خرید یک دستگاه کویل تیوبینگ نو به شماره 17029-2024

 1. مناقصه گزار: شرکت عملیات اکتشاف نفت

  موضوع: مناقصه تکمیلی به صورت عمومی دو مرحله ای خرید یک دستگاه کویل تیوبینگ نو به شماره
   17029-2024و با مشخصات ذکر شده در اسناد مناقصه و فایل شفاف سازی

  دریافت اسناد مناقصه: WWW.Oeoc.ir بخش مناقصه و مزایده

  مهلت ارسال پیشنهادات: تا ساعت 16 طی روزهای 27و 30/04/1403

  تلفن تماس: 41451327- سفارشات خرید خارجی واحد بازرگانی  (mahdiyeh.azari2016@gmail.com)

 

دانلود اسناد مناقصه