تجدید مزایده عمومی فروش ضایعات بشماره 164-1401

تجدید مزایده عمومی فروش ضایعات بشماره 164-1401

تمدید مزایده عمومی فروش ضایعات

بشماره 164-1401

بنا بر تصمیم کمیسیون معاملات شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی خاص) مهلت شرکت در مزایده و ارائه اسناد و مدارک، تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1401/10/21 تمدید میگردد.  متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد  از طریق وب سایت، بخش مناقصات و مزایدات: www.oeoc.ir  اقدام نماید.

نکته: کلیه شرکت کنندگانی که در مرحله اول اقدام به ارائه پیشنهاد قیمت نموده اند، میتوانند نسبت به تعویض پاکات پیشنهادی خود اقدام نمایند.

  1. تضمین شرکت در مزایده: مطابق با شرایط و مفاد اسناد مزایده
  2. زمان بازدید: دوشنبه مورخ 1401/10/12 لغایت 1401/10/19 از ساعت 9 الی 14 بجز روزهای پنجشنبه و جمعه
  3. مهلت ارسال پاکات پیشنهاد قیمت : ساعت 15 روز چهارشنبه 1401/10/21

محل بازدید :

  • یارد شهید سلیمانی: استان خوزستان، اهواز، کوت عبدالله، قلعه چنان کوچک، جنب کانال آب
  • پایگاه پشتیبانی کریت کمپ: استان خوزستان، اهواز، 5 کیلومتر بعد از پلیس راه اهواز سربندر، سمت راست، پایگاه پشتیبانب شرکت عملیات اکتشاف نفت

     تلفن تماس: 09125008409 آقای معصوم بیگی

 

 

دانلود اسناد تجدید مزایده