امضای قرارداد چنگوله 🔹قرارداد طرح توسعه و بهره‌برداری میادین نفتی چنگوله بین شرکت ملی نفت ایران و اویک صبح امروز یک شنبه 27 خرداد امضا شد.

امضای قرارداد چنگوله 🔹قرارداد طرح توسعه و بهره‌برداری میادین نفتی چنگوله بین شرکت ملی نفت ایران و اویک صبح امروز یک شنبه 27 خرداد امضا شد.

امضای قرارداد چنگوله

🔹قرارداد طرح توسعه و بهره‌برداری میادین نفتی چنگوله بین شرکت ملی نفت ایران و اویک صبح امروز یک شنبه 27 خرداد امضا شد.

🔹مدت این قرارداد 20 سال بوده و در طول دوره قرارداد به میزان تولید برآوردي تجمعي حدود 228 میلیون بشكه نفت خام از این میدان مشترک تولید خواهد شد.

🔹عملیات اجرایی این طرح شامل حفاري 25 حلقه چاه جديد، حفاري 3 حلقه چاه توصیفی، تعمیر 2 حلقه چاه موجود، تکمیل كردن 18 حلقه چاه تولیدی سروک (ايلام و فهلیان در صورت اثبات نفت قابل بازيافت)، حفاری 2 حلقه چاه تزریق پساب و احداث تأسیسات سطح‌الارضي شامل احداث تأسیسات فرآورش مرکزی نفت و گاز، اجراي خطوط انتقال نفت و گاز و احداث تأسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی است.

💎((اویک؛ امیدآفرین، ارزش ساز))