امضای تفاهمنامه همکاری بین شركت ملی حفاری ایران و شركت عملیات اكتشاف نفت

امضای تفاهمنامه همکاری بین شركت ملی حفاری ایران و شركت عملیات اكتشاف نفت

در حاشیه سومین روز از بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی که در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران در حال برگزاری است، شرکت ملی حفاری ایران و شر کت عملیات اکتشاف نفت تفاهمنامه همکاری امضا کردند.