ارسال رزومه

لطفا با توجه به لیست فرصتهای شغلی ( مشاهده لیست ) فرم زیر را تکمیل فرمایید.

 از ارسال تکراری رزومه و فرصت شغلی خودداری فرمایید. در صورت تکرار، کلیه ارسال های متقاضی حذف خواهد شد.

** در صورت تمایل به اعلام همکاری در چند فرصت شغلی، در بخش توضیحات، فرصت های شغلی دیگر را قید بفرمایید.

  • انواع فایل های مجاز : pdf.
    فرمت فایل : pdf حداکثر حجم : 2MB