اخذ گواهینامه تعهد به تعالی سازمانی توسط شرکت عملیات اکتشاف نفت

اخذ گواهینامه تعهد به تعالی سازمانی توسط شرکت عملیات اکتشاف نفت

برگ زرینی دیگر در دفتر افتخارات شرکت عملیات اکتشاف نفت

 اخذ گواهینامه تعهد به تعالی سازمانی توسط شرکت عملیات اکتشاف نفت

در بیست و یکمین همایش تعالی سازمانی

 

بیست و یکمین همایش تعالی سازمانی یکم اسفندماه سال 1402 در محل سازمان مدیریت صنعتی برگزار و شرکت عملیات اکتشاف نفت به عنوان یکی از فعالان حوزه تحقق کیفی سازمانی، موفق به اخذ گواهینامه تعهد به تعالی سازمانی گردید. دستیابی به این مهم جز در سایه حمایت مدیران ارشد سازمان و تلاش مجدانه تیم های تعالی مقدور نمی بود.لذا ضمن تبریک اخذ گواهینامه مذکور، از تمام همکاران محترم کمال تقدیر و تشکر بعمل می آید.