جاری

فراخوان جهت مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید فیلترهای کاترپیلاربه شماره 14000-13549-10398-14941-2024

فراخوان جهت مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید فیلترهای کاترپیلاربه شماره ۱۴۰۰۰-۱۳۵۴۹-۱۰۳۹۸-۱۴۹۴۱-۲۰۲۴ مناقصه گزار: شرکت عملیات اکتشاف نفت   موضوع: انتخاب فروشنده واجد صلاحیت جهت خرید

ادامه »
جاری

فراخوان جهت مناقصه عمومی 2 مرحله ای به شماره 17029- 2024 با عنوان انتخاب فروشنده واجد صلاحیت جهت خرید یک دستگاه لوله مغزی سیار (کویل تیوبینگ) نو

تمدید مناقصه عمومی ۲ مرحله ای به شماره 17029-2024 مناقصه گزار: شرکت عملیات اکتشاف نفت موضوع: تمدید مناقصه خرید یک دستگاه لوله مغزی سیار(کویل تیوبینگ)

ادامه »
جاری

فراخوان جهت مناقصه عمومی 2 مرحله ای به شماره 17028- 2024 با عنوان انتخاب فروشنده واجد صلاحیت جهت خرید دو دستگاه لوله مغزی سیار(کویل تیوبینگ) کارکرده

تمدید مناقصه عمومی ۲ مرحله ای به شماره 17028-2024 مناقصه گزار: شرکت عملیات اکتشاف نفت موضوع: تمدید مناقصه خرید دو دستگاه لوله مغزی سیار(کویل تیوبینگ)

ادامه »
جاری

آگهی برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای – شرکت عملیات اکتشاف نفت مناقصه شماره 216-1402 با عنوان تامین “خدمات لیفتراک و کامیون جرثقیل دار در محل عملیات دکل های حفاری، خدمات فنی چاهها و یاردهای پشتیبانی شرکت عملیات اکتشاف نفت

شرکت عملیات اکتشاف نفت در نظر دارد تامین “خدمات لیفتراک و کامیون جرثقیل دار در محل عملیات دکل های حفاری، خدمات فنی چاهها و یاردهای

ادامه »
جاری

آگهی برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای – شرکت عملیات اکتشاف نفت مناقصه شماره 217-1402 تامین 14 دستگاه کشنده شامل( 4 کشنده به همراه کفی تریلی و 10 کشنده خالی ) و 2 دستگاه کشنده 62 تن در محل عملیات دکل های حفاری، خدمات فنی چاهها و یاردهای پشتیبانی

آگهی برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای – شرکت عملیات اکتشاف نفت مناقصه شماره 217-1402 شرکت عملیات اکتشاف نفت در نظر دارد تامین ” 14

ادامه »
جاری

آگهی برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای – شرکت عملیات اکتشاف نفت مناقصه شماره 215-1402 – تامین خدمات ماشین آلات سبک و نیمه سنگین درمحل عملیات دکل های حفاری، خدمات فنی چاهها و یاردهای پشتیبانی

آگهی برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای – شرکت عملیات اکتشاف نفت مناقصه شماره 215-1402 شرکت عملیات اکتشاف نفت در نظر دارد تامین خدمات ماشین

ادامه »