فرصت شغلی

رئیس امور قراردادها

 • حداقل مدرک مورد نیاز : لیسانس   • سابقه کار: 8 سال سابقه مرتبط در نفت و گاز  • مسلط به زبان انگلیسی ،آشنایی به

ادامه »