آگهی فراخوان شناسایی تامین کنندگان خدمات جابجائی دکل های حفاری

آگهی فراخوان شناسایی تامین کنندگان خدمات جابجائی دکل های حفاری

 1.  

  آگهی فراخوان شناسایی تامین کنندگان خدمات جابجائی دکل های حفاری

   

   

  مشخصات فراخوان به طور جداگانه:

  نام

  شماره درخواست

  موضوع

  حداقل مبلغ تضمین

  شرکت عملیات اکتشاف نفت

  1221

  جابجایی دکل‌های حفاری

  —-

  روش ارزیابی کیفی:

  روش ارزیابی

  1.      تجهیزات و ماشین آلات مطابق شرح کار

  2.      سوابق و تجارب

  3.      نیروی انسانی متخصص

  4.     کارگاه و امکانات پشتیبانی

  نحوه دریافت / تحویل اسناد ارزیابی کیفی:

  توزیع اسناد توسط شرکت عملیات اکتشاف نفت

  تاریخ شروع دریافت

  24 الی 31 مرداد دریافت اسناد ارزیابی کیفی

  31 الی 5 شهریور  بررسی اسناد و بازدید از کارگاه ( در صورت لزوم)

  6 الی  12 شهریور  نهایی سازی امتیاز ارزیابی کیفی

  نحوه دریافت

  مراجعه به وب سایت www.OEOC.ir  بخش مناقصه و مزایده

  تلفن 41451000-021 داخلی 229 – 09364699388

  نحوه پاسخ

  ارسال درخواست رسمی (با ذکر نام دقیق و بر روی سربرگ با مهر و امضای متقاضی) و تصویر مجوز فعالیت مورد تایید و سوابق انجام پروژه مشابه در دکل های حفاری

  مهلت تحویل

  ارسال تصویر درخواست رسمی تا تاریخ 1402/05/30 و ارسال فرم ها و مستندات تا تاریخ 1402/05/31

  نحوه تحویل

  ارسال از طریق پست الکترونیکی avl@oeoc.ir ; s.alemahdi@oeoc.ir

  تضمین شرکت در مناقصه

  انواع تضامین قابل قبول

  ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به حساب شرکت

   قابل تبدیل به ریال بر اساس نرخ سامانه نیما

   

  واحد بررسی منابع

دانلود اسناد مناقصه