1402-06-24 - شرکت عملیات اکتشاف نفت

Head of contracts
 • 24
 • شهریور
 • Head of contracts

   • حداقل مدرک مورد نیاز : لیسانس  • سابقه کار: 8 سال سابقه مرتبط در نفت و گاز • مسلط به زبان انگلیسی ،آشنایی به امور قراردادها و  فرایند مناقصات  • تسلط به ...


  Grouping


  Recent Posts


  Recent videos


  Our projects


  Recent tags