شرکت عملیات اکتشاف نفت دارای سه دستگاه لوله مغزی سیارمیباشد که 2 دستگاه آن از شرکت Hydra Rig   با مدلهای HR-480 و240 HR- , آن از شرکت KERUI با ظرفیت 80k  می‌باشد. مهمترين خدمات لوله مغزی سيار قابل ارائه عبارتند از :

 1. خروج سیال با فشار زیاد
 2. شستشوی چاه
 3. مانده یابی
 4. حفاری و تراش سیمان
 5. حفاری
 6. فشردن سیمان در محل مورد نظر
 7. زدودن جامدات و تمیز کردن چاه
 8. خارج نمودن و تخلیه سیال درون چاه
 9. ایجاد شکاف واسید کاری
 10. نمودار گیری
 11. مشبک کاری

 

 

 

 

 

سال 1397

سال حمایت از کالای ایرانی

سایت های خبری

اداره بازرگانی

ورود به بخش اداره بازرگانی