تقدیر از اقدام زیست محیطی شرکت عملیات اکتشاف نفت

تقدیر از اقدام زیست محیطی شرکت عملیات اکتشاف نفت

در راستای صیانت، حفظ و پاکسازی محیط زیست، پرسنل شرکت عملیات اکتشاف نفت در اقدامی خود جوش اقدام به پاکسازی بیش از 4 تن از زباله های تجزیه ناپذیر در محدوده یکی از پروژه های این شرکت در میدان آزادگان جنوبی نمود که این اقدام با ارسال نامه ای مورد تقدیر کارفرمای پروژه (شرکت مهندسی و توسعه نفت گردید)

گزارش تصویری: