شرکت عملیات اکتشاف نفت در پی دارا بودن  چندین ساله سیستم مدیریت یکپارچه موفق به پیاده سازی  سیستم بروز IMS واخذ گواهی های مربوطه گردید.

این شرکت که از پیشگامان پیاده سازی این سیستم می باشد، موفق به پیاده سازی نسخه 2015 و اخذ گواهی نامه های مربوطه پس از ممیزی ها و بازدید های لازم از شرکت DQS گردید.

گزارش تصویری:

 

سال 1397

سال حمایت از کالای ایرانی

سایت های خبری

اداره بازرگانی

ورود به بخش اداره بازرگانی